Mzdy a personalistika 

Naše společnost zpracovává mzdovou agendu pro malé i velké společnosti. V rámci navázané spolupráce za Vás vykonáme veškeré zákonné povinnosti související se mzdovou agendou.

Zajistíme kompletní zpracování a evidenci mezd od pracovní smlouvy, přihlášení/odhlášení zaměstnance na patřičné instituce, výpočet a zpracování mzdy, odeslání výplatních pásek zpět společnosti nebo přímo konkrétním zaměstnancům, vystavení platebního příkazu do banky až po roční vyúčtování daně z příjmu nebo srážkové daně.

Pro naše klienty zpracováváme všechny druhy pracovních poměrů

 • Hlavní pracovní poměr

 • Vedlejší pracovní poměr

 • Dohoda o provedení práce

 • Dohoda o pracovní činnosti

V rámci spolupráce pro Vás zajistíme veškeré povinnosti spojené se mzdovou agendou

 • Zpracování evidenčních listů důchodového pojištění
 • Evidence mzdových listů
 • Zpracování přehledů pro SSZ a zdravotní pojišťovny
 • Přihlášení a odhlášení zaměstnance
 • Vyúčtování daně vybírané srážkou
 • Vyúčtování daně z příjmu FO ze závislé činnosti
 • Zpracování exekučního příkazu

Máte zájem o externí zpracování mezd a pomoc v personální oblasti?