Daňový kalendář pro rok 2023


Nevíte si rady s daňovým přiznáním a potřebujete poradit?

Leden

Spotřební daň

2. 1. 2023 - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 3. kalendářní čtvrtletí roku 2022

9. 1. 2023 - splatnost daně za listopad 2022 (mimo spotřební daň z lihu

24. 1. 2023 - splatnost daně za listopad 2022 (pouze spotřební daň z lihu

25. 1. 2023 - daňové přiznání za prosinec 2022

25. 1. 2023 - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2022 (pokud vznikl nárok

Daň z příjmů

2. 1. 2023 - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2022

20. 1. 2023 - splatnost paušální zálohy

20. 1. 2023 - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za prosinec 2022

31. 1. 2023 - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2022

Daň z přidané hodnoty

25. 1. 2023 - daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí a za prosinec 2022

25. 1. 2023 - kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2022

25. 1. 2023 - souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2022

31. 1. 2023 - daňové přiznání a splatnost daně k One Stop Shop (dále jen "OSS") - režim mimo EU, režim EU, dovozní režim

Daň z hazardních her

25. 1. 2023 - daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2022

Energetické daně

25. 1. 2023 - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2022

Daň silniční

31. 1. 2023 - daňové přiznání a splatnost daně za rok 2022

Daň z nemovitých věcí

31. 1. 2023 - daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2023


Únor

Spotřební daň

9. 2. 2023 - splatnost daně za prosinec 2022 (mimo spotřební daň z lihu)

24. 2. 2023 - splatnost daně za prosinec 2022 (pouze spotřební daň z lihu)

27. 2. 2023 - daňové přiznání za leden 2023

27. 2. 2023 - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2023 (pokud vznikl nárok)

Daň z příjmů

15. 2. 2023 - učinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2023 a podat žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2022

20. 2. 2023 - splatnost paušální zálohy

20. 2. 2023 - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za leden 2023

28. 2. 2023 - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2023

Daň z přidané hodnoty

27. 2. 2023 - daňové přiznání a splatnost daně za leden 2023

27. 2. 2023 - souhrnné hlášení za leden 2023

27. 2. 2023 - kontrolní hlášení za leden 2023

28. 2. 2023 - daňové přiznání a splatnost daně k OSS - dovozní režim

Energetické daně

27. 2. 2023 - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2023

Březen

Spotřební daň

13. 3. 2023 - splatnost daně za leden 2023 (mimo spotřební daň z lihu)

27. 3. 2023 - daňové přiznání za únor 2023

27. 3. 2023 - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2023 (pokud vznikl nárok)

27. 3. 2023 - splatnost daně za leden 2023 (pouze spotřební daň z lihu)

31. 3. 2023 - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 4. kalendářní čtvrtletí roku 2022

31. 3. 2023 - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za kalendářní rok 2022

Daň z příjmů

1. 3. 2023 - podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2022 (nikoliv elektronicky)

15. 3. 2023 - čtvrtletní záloha na daň

20. 3. 2023 - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za únor 2023

20. 3. 2023 - elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2022

20. 3. 2023 - splatnost paušální zálohy

31. 3. 2023 - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2023

Daň z přidané hodnoty

27. 3. 2023 - daňové přiznání a splatnost daně za únor 2023

27. 3. 2023 - souhrnné hlášení za únor 2023

27. 3. 2023 - kontrolní hlášení za únor 2023

31. 3. 2023 - daňové přiznání a splatnost daně k OSS - dovozní režim

Energetické daně

27. 3. 2023 - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2023

Duben

Spotřební daň

11. 4. 2023 - splatnost daně za únor 2023 (mimo spotřební daň z lihu)

25. 4. 2023 - splatnost daně za únor 2022 (pouze spotřební daň z lihu)

25. 4. 2023 - daňové přiznání za březen 2023

25. 4. 2023 - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2023 (pokud vznikl nárok)

Daň z příjmů

3. 4. 2023 - podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2022

3. 4. 2023 - podání přiznání k dani z příjmů a úhrada daně za rok 2022, (daňové přiznání podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu)

20. 4. 2023 - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za březen 2023

20. 4. 2023 - splatnost paušální zálohy

Daň z přidané hodnoty

25. 4. 2023 - daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2023

25. 4. 2023 - souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2023

25. 4. 2023 - kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2023

30. 4. 2023 - daňové přiznání a splatnost daně k OSS - režim mimo EU, režim EU, dovozní režim

Daň z hazardních her

25. 4. 2023 - daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2023

Energetické daně

25. 4. 2023 - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2023

Květen

Spotřební daň

10. 5. 2023 - splatnost daně za březen 2023 (mimo spotřební daň z lihu)

25. 5. 2023 - splatnost daně za březen 2023 (pouze spotřební daň z lihu)

25. 5. 2023 - daňové přiznání za duben 2023

25. 5. 2023 - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2023 (pokud vznikl nárok)

Daň z příjmů

2. 5. 2023 - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2023

2. 5. 2023 - podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2022, pokud daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a podání daňového přiznání bude učiněno elektronicky

22. 5. 2023 - splatnost paušální zálohy

22. 5. 2023 - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za duben 2023

31. 5. 2023 - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2023

Daň z přidané hodnoty

25. 5. 2023 - daňové přiznání a splatnost daně za duben 2023

25. 5. 2023 - souhrnné hlášení za duben 2023

25. 5. 2023 - kontrolní hlášení za duben 2023

31. 5. 2023 - daňové přiznání a splatnost daně k OSS - dovozní režim

Energetické daně

25. 5. 2023 - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2023

Daň z nemovitých věcí

31. 5. 2023 - splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)

31. 5. 2023 - splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)


Červen

Spotřební daň

9. 6. 2023 - splatnost daně za duben 2023 (mimo spotřební daň z lihu)

26. 6. 2023 - splatnost daně za duben 2023 (pouze spotřební daň z lihu)

26. 6. 2023 - daňové přiznání za květen 2023

26. 6. 2023 - daňové přiznání za květen 2023

26. 6. 2023 - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2023 (pokud vznikl nárok)

30. 6. 2023 - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 1. kalendářní čtvrtletí roku 2023

Daň z příjmů

15. 6. 2023 - čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

20. 6. 2023 - splatnost paušální zálohy

20. 6. 2023 - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za květen 2023

30. 6. 2023 - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2023

Daň z přidané hodnoty

26. 6. 2023 - daňové přiznání a splatnost daně za květen 2023

26. 6. 2023 - souhrnné hlášení za květen 2023

26. 6. 2023 - kontrolní hlášení za květen 2023

30. 6. 2023 - daňové přiznání a splatnost daně k OSS - dovozní režim

Energetické daně

26. 6. 2023 - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2023


Červenec

Spotřební daň

10. 7. 2023 - splatnost daně za květen 2023 (mimo spotřební daň z lihu)

25. 7. 2023 - splatnost daně za květen 2023 (pouze spotřební daň z lihu)

25. 7. 2023 - daňové přiznání za červen 2023

25. 7. 2023 - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2022 (pokud vznikl nárok)

Daň z příjmů

3. 7. 2023 - podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2022, má-li poplatník povinný audit nebo daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a následně podal daňový poradce

20. 7. 2023 - splatnost paušální zálohy

20. 7. 2023 - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za červen 2023

31. 7. 2023 - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2023

Daň z přidané hodnoty

25. 7. 2023 - daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2023

25. 7. 2023 - souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2023

25. 7. 2023 - kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2023

31.7.2023 - daňové přiznání a splatnost daně k OSS - režim mimo EU,režim EU, dovozní režim

Daň z hazardních her

25. 7. 2023 - daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2023

Energetické daně

25. 7. 2023 - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2023

Srpen

Spotřební daň

9. 8. 2023 - splatnost daně za červen 2023 (mimo spotřební daň z lihu)

24. 8. 2023 - splatnost daně za červen 2023 (pouze spotřební daň z lihu)

25. 8. 2023 - daňové přiznání za červenec 2022

25. 8. 2023 - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2023 (pokud vznikl nárok)

Daň z příjmů

21. 8. 2023 - splatnost daně za červen 2023 (mimo spotřební daň z lihu)

21. 8. 2023 - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za červenec 2023

31. 8. 2023 - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2023

Daň z přidané hodnoty

25. 8. 2023 - daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2023

25. 8. 2023 - souhrnné hlášení za červenec 2023

25. 8. 2023 - kontrolní hlášení za červenec 2023

31. 8. 2023 - daňové přiznání a splatnost daně k OSS - dovozní režim

Energetické daně

25. 8. 2023 - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2023

Daň z nemovitých věcí

31. 8. 2023 - splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)

Září

Spotřební daň

11. 9. 2023 - splatnost daně za červenec 2023 (mimo spotřební daň z lihu)

25. 9. 2023 - splatnost daně za červenec 2023 (pouze spotřební daň z lihu)

25. 9. 2023 - daňové přiznání za srpen 2023

26. 9. 2023 - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2023 (pokud vznikl nárok)

Daň z příjmů

15. 9. 2023 - čtvrtletní záloha na daň

20. 9. 2023 - splatnost paušální zálohy

20. 9. 2023 - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za srpen 2023

Daň z přidané hodnoty

25. 9. 2023 - daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2023

25. 9. 2023 - souhrnné hlášení za srpen 2023

25. 9. 2023 - kontrolní hlášení za srpen 2023

30. 9. 2023 - daňové přiznání a splatnost daně k OSS - dovozní režim

30. 9. 2023 - žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH

Energetické daně

25. 9. 2023 - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2023

Říjen

Spotřební daň

2. 10. 2023 - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 2. kalendářní čtvrtletí roku 2023

10. 10. 2023 - splatnost daně za srpen 2023 (mimo spotřební daň z lihu)

25. 10. 2023 - splatnost daně za srpen 2023 (pouze spotřební daň z lihu)

25. 10. 2023 - daňové přiznání za září 2023

25. 10. 2023 - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2023 (pokud vznikl nárok)

Daň z příjmů

2. 10. 2023 - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2023

20. 10. 2023 - splatnost paušální zálohy

20. 10. 2023 - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za září 2023

31. 10. 2023 - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2023

Daň z přidané hodnoty

25. 10. 2023 - daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2023

25. 10. 2023 - souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2023

25. 10. 2023 - kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2023

31. 10. 2023 - daňové přiznání a splatnost daně k OSS - režim mimo EU,režim EU, dovozní režim

Daň z hazardních her

25. 10. 2023 - daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2023

Energetické daně

25. 10. 2023 - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2023

Listopad

Spotřební daň

9. 11. 2023 - splatnost daně za září 2023 (mimo spotřební daň z lihu)

24. 11. 2023 - splatnost daně za září 2023 (pouze spotřební daň z lihu)

27. 11. 2023 - daňové přiznání za říjen 2023

27. 11. 2023 - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2023 (pokud vznikl nárok)

Daň z příjmů

20. 11. 2023 - splatnost paušální zálohy

20. 11. 2023 - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za říjen 2023

30. 11. 2023 - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2023

Daň z přidané hodnoty

27. 11. 2023 - daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2023

27. 11. 2023 - souhrnné hlášení za říjen 2023

27. 11. 2023 - kontrolní hlášení za říjen 2023

30. 11. 2023 - daňové přiznání a splatnost daně k OSS - dovozní režim

Energetické daně

27. 11. 2023 - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2023

Daň z nemovitých věcí

30. 11. 2023 - splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

Prosinec

Spotřební daň

11. 12. 2023 - splatnost daně za říjen 2023 (mimo spotřební daň z lihu)

27. 12. 2023 - splatnost daně za říjen 2023 (pouze spotřební daň z lihu)

27. 12. 2023 - daňové přiznání za listopad 2023

27. 12. 2023 - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2022 (pokud vznikl nárok)

Daň z příjmů

15. 12. 2023 - čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

20. 12. 2023 - splatnost paušální zálohy

20. 12. 2023 - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za listopad 2023

Daň z přidané hodnoty

27. 12. 2023 - daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2023

27. 12. 2023 - souhrnné hlášení za listopad 2023

27. 12. 2023 - kontrolní hlášení za listopad 2023

31. 12. 2023 - daňové přiznání a splatnost daně k OSS - dovozní režim

Energetické daně

27. 12. 2023 - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2023