Daně


Musíte podat daňové přiznání a nevíte si rady?


Zpracujeme pro Vás veškerá daňové přiznání

  • Daň z příjmů právnických osob
  • Daň z příjmů fyzických osob
  • Přiznání k DPH
  • Kontrolní hlášení
  • Souhrnné hlášení
  • Přiznání k dani silniční
  • Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí
  • Zpracování přiznání ze závislé činnosti
  • Zpracování přiznání ke srážkové dani

Pro naše klienty zpracováváme veškerá daňová přiznání včetně zákonem stanovených příloh. V průběhu roku hlídáme termíny placení daní, klienty upozorňujeme na platbu nebo zasíláme příkaz k úhradě přímo do bankovnictví.

V rámci spolupráce s právnickými osobami je vyhotovení daňového přiznání k dani z příjmu samozřejmostí. Pokud podnikáte jako fyzická osoba a jste povinni podat daňové přiznání z příjmů, neváhejte kontaktovat náš tým, který Vám rád přiznání včetně přehledů pro sociální správu a zdravotní pojišťovnu vyhotoví.

V případě, že dojde v průběhu roku k situaci, kdy jste povinni se k dané dani zaregistrovat, tyto registrace a komunikaci s úřady vyřešíme za Vás.